ท่องเที่ยวบริษัทประจำปี ณ ชะอำ-หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (8-9 พฤศจิกายน 2557)