กิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน โรงเรียน บ้านหมูสี (10 ตุลาคม 2558)