ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (31 สิงหาคม 2560)