ท่องเที่ยวบริษัทประจำปี ณ เกาะเสม็ด จังหวัด ระยอง ( 16-17 กันยายน 2560)