ทำบุญบริษัทประจำปี ณ โรงงานเกตเวย์ (16 กันยายน 2558)