รางวัล / มาตรฐานรองรับ

รับรางวัล "Q Award Excellent Quality Status Recognition"
วันที่ได้รับ 17 พฤศจิกายน 2560
มอบโดย บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
รับรางวัล "The Best supplier in QCD"
วันที่ได้รับ 26 พฤษภาคม 2557
มอบโดย บริษัท อิซุซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
รับรางวัล "Award for Outstanding Contribution in Cost Excellence"
วันที่ได้รับ 17 มีนาคม 2559
มอบโดย VE Commercial vehieles Limited.

Cer IATF 16949 Version 2016 (Gateway Plant)


Cer IATF 16949 Version 2016 (TRJ + TRTH Amata Plant)


Cer IATF 16949 Version 2016 (TRJ + TRTH Amata Plant)


Certificate Green Industry 3 (Gateway Plant)

Certificate Green Industry level 3 (Amata Plant)

Certificate Green Industry 4 (Gateway Plant)

Certificate Green Industry level 4 (Amata Plant)

ISO 14001 Certification Tokyo Roki (Gateway Plant)

ISO 14001.15 XA - CERTIFICATE TOKYO ROKI(EN) (Amata Plant)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม Th, JP 2019