ข้อมูลบริษัทชื่อบริษัท บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย)จำกัด
หุ้นส่วน บริษัท โตเกียว โรคิ จำกัด ( 100%)    http://www.roki.co.jp/en/
วันที่ก่อตั้ง 8 กรกฎาคม 2010
เงินลงทุน 803 ล้าน บาท
สินค้าหลัก Oil Filter , Heat Exchanger (Oil Cooler) , Fuel Filter , EGR Cooler, Catalytic Converter (Catalytic Muffler) , Catalyst
จำนวนพนักงาน
(จากเดือน มิถุนายน 2560)
ไทย 240 คน
ญี่ปุ่น 11 คน
สำนักงานใหญ่ 700/682 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160


นโยบายคุณภาพ

"เรามุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่คุณภาพที่ได้รับความเชื่อถือ และความพึงพอใจ จากลูกค้า รวมทั้งผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน"นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ จะนำมาดำเนินการในกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดในโตเกียว โรคิ กรุ๊ป

1. เรามีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของบริษัทและมีการสนับสนุน อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

2. เราสัญญาว่าเราจะปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม, ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ โตเกียว โรคิ กรุ๊ป เห็นพ้องด้วย เราสัญญาว่าจะ พยายามทุ่มเทต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมโลก และป้องกันการเกิดมลภาวะ

3. เราสัญญาว่าจะดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้วงจรการปรับปรุง PDCA

4. เราได้กำหนดวัตถุประสงค์, เป้าหมายที่สำคัญในการทำงาน สนับสนุนการทำกิจกรรมอย่างมีแบบแผนและพยายามลดภาระสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องรักษาสภาพแวดล้อม