กิจกรรมวัน Safety ณ โรงงานเกตเวย์ (16 กันยายน 2559)